Partnerská půjčka: Kdy se vyplatí a na co si dát pozor?

Partnerska Pujcka

Výhody partnerské půjčky

Partnerská půjčka, jak už název napovídá, umožňuje sdílet finanční závazek s někým blízkým. To s sebou přináší několik výhod. Společným podáním žádosti o půjčku můžete dosáhnout na vyšší částku, než kdybyste žádali o půjčku každý zvlášť. Důvodem je, že věřitelé posuzují bonitu obou žadatelů dohromady. Sdílení finanční zátěže s partnerem může vést k nižší úrokové sazbě. Banky a finanční instituce vnímají sdílené půjčky jako méně rizikové. Partnerská půjčka může být řešením pro páry, kde jeden z partnerů nemá dostatečnou bonitu pro získání půjčky samostatně.

Nevýhody partnerské půjčky

Partnerská půjčka může znít lákavě, ale skrývá i svá úskalí. Zapůjčení peněz blízkému člověku může snadno narušit vztahy, a to i v případě, že je sepsána smlouva. Emoce a finance zkrátka nejdou vždy dohromady. Rizikem je i horší vymahatelnost dlužné částky. V případě sporu se obvykle obrátíte na soud, což může být zdlouhavé a nákladné. Než se pro partnerskou půjčku rozhodnete, důkladně zvažte všechna pro a proti a promluvte si o případných rizicích.

Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce upravuje zapůjčení peněz nebo věci. Půjčitel se zavazuje přenechat věc nebo peníze vypůjčiteli a ten se zavazuje je vrátit. Smlouva by měla obsahovat datum a místo uzavření, identifikaci smluvních stran, předmět půjčky (přesná suma, popis věci), dobu trvání půjčky, podmínky vrácení, případné úroky a sankce za porušení smlouvy. Pro větší bezpečnost je vhodné smlouvu sepsat písemně ve dvou vyhotoveních, aby každá strana obdržela originál. Vzor smlouvy o půjčce je volně dostupný na internetu nebo je možné se obrátit na odborníka, například advokáta, který vám pomůže s formulací a sepsáním.

Úroky a daně

Úroky a daně jsou dva pojmy, které jdou často ruku v ruce. Zatímco úroky představují příjem z úspor nebo investic, daně jsou povinné platby státu. V České republice se na úroky vztahuje daň z příjmů fyzických osob. To znamená, že pokud vám banka připíše úrok na váš spořicí účet, musíte z něj odvést daň. Výše daně z úroků je v současnosti 15 %. Dobrou zprávou je, že existuje možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na úroky z hypotečního úvěru. To znamená, že pokud splácíte hypotéku, můžete si od základu daně odečíst část zaplacených úroků.

Rizika a jejich minimalizace

Každá investice s sebou nese určitá rizika a kryptoměny nejsou výjimkou. Mezi nejvýznamnější patří volatilita trhu, riziko regulace, technologická rizika a možnost podvodů. Volatilita se projevuje rychlými a nepředvídatelnými výkyvy cen, které mohou vést k významným ztrátám. Regulace kryptoměn se neustále vyvíjí a její zpřísnění by mohlo negativně ovlivnit jejich hodnotu. Technologická rizika zahrnují například možnost hackerských útoků na burzy či ztrátu přístupu k vlastním digitálním peněženkám. Minimalizovat tato rizika lze důkladným průzkumem trhu, diverzifikací portfolia, investováním pouze prostředků, o které si můžeme dovolit přijít, a ukládáním kryptoměn do zabezpečených offline peněženek.

Alternativy k partnerské půjčce

Pokud zvažujete partnerskou půjčku, ale máte obavy z rizik, existuje několik alternativních řešení. Jednou z možností je požádat o klasický bankovní úvěr. Banky nabízejí různé typy úvěrů s pevnou úrokovou sazbou a splátkovým kalendářem. Další možností je obrátit se na rodinu nebo přátele. Půjčka od blízkých může být flexibilnější a méně formální, ale je důležité mít vše písemně dohodnuté. Můžete také zvážit prodej nepotřebných věcí nebo brigádu pro navýšení finančních prostředků. Než se rozhodnete pro jakoukoli možnost, pečlivě zvažte všechny pro a proti a vyberte si tu nejvhodnější pro vaši situaci.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Karel Čapek

Tagy: partnerska pujcka | půjčka mezi partnery