Sleva na manželku 2022: Kolik ušetříte z daní?

Sleva Na Manželku 2022

Výše slevy na manželku 2022

Sleva na manželku, neboli daňové zvýhodnění na manželku, patřila mezi oblíbené daňové úlevy. Od roku 2020 je ale tato sleva zrušena a nahrazena zvýšením daňové slevy na poplatníka. Pro rok 2022 tedy sleva na manželku neexistuje. Místo ní si poplatníci mohou uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 28 840 Kč za rok, tedy 2 403 Kč měsíčně. Tato sleva se uplatňuje automaticky při výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Pro rok 2022 se podmínky pro uplatnění slevy na poplatníka nezměnily. Nárok na ni má každý, jehož roční příjem nepřesáhne 1 935 552 Kč. Pokud váš příjem tuto hranici přesáhne, sleva se krátí. Zrušení slevy na manželku vyvolalo řadu diskuzí. Zatímco někteří argumentují, že systém je nyní spravedlivější, jiní kritizují ztrátu daňové výhody pro rodiny s nepracující manželkou. Ať už je váš názor jakýkoli, pro rok 2022 je důležité si pamatovat, že sleva na manželku již neplatí a nahrazuje ji zvýšená sleva na poplatníka.

Podmínky pro uplatnění slevy

Sleva na manželku, oficiálně nazývaná jako daňové zvýhodnění na manželku, patřila mezi oblíbené daňové úlevy. Bohužel, pro rok 2022 byla tato sleva zrušena. To znamená, že pokud v roce 2022 splňujete podmínky pro uplatnění slevy na manželku, nemůžete ji v daňovém přiznání za rok 2022 uplatnit. Dříve platilo, že jste si mohli uplatnit slevu na manželku, pokud její roční příjem nepřesáhl 68 000 Kč. Tato sleva se snižovala s rostoucím příjmem manželky. Pro rok 2022 ale tato sleva již neplatí a není možné ji uplatnit. Pro více informací o daňových změnách pro rok 2022 a později doporučujeme navštívit webové stránky Finanční správy.

Příjmy manželky pro slevu

Sleva na manželku, neboli oficiálně slevu na dani na poplatníka, jehož manželka (manžel) pečuje o dítě, si v roce 2022 můžete uplatnit, pokud splňujete dané podmínky. Pro uplatnění slevy na manželku v roce 2022 je nutné, aby příjem manželky, ze které slevu uplatňujete, nepřesáhl za rok 2022 částku 68 004 Kč. Do celkového příjmu manželky se započítávají příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Mezi tyto příjmy patří například příjmy ze zaměstnání, podnikání, kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatní příjmy. Důležité je si uvědomit, že do celkového příjmu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Mezi tyto příjmy patří například dávky státní sociální podpory, rodičovský příspěvek, dětské přídavky, stipendium nebo příjem z prodeje nemovitosti, ve které jste měli s manželem/manželkou bydliště nejméně 2 roky. Pokud vaše manželka splňuje podmínku pro uplatnění slevy na manželku z hlediska výše příjmů, je nutné splnit i další podmínky. Manželka musí žít s vámi ve společné domácnosti a musí pečovat alespoň po část roku o dítě.

Potvrzení o příjmech manželky

Sleva na manželku, neboli daňové zvýhodnění na manželku, je vítanou úlevou pro mnoho českých rodin. V roce 2022 platila sleva na manželku za splnění určitých podmínek. Manželka nesměla mít roční příjem vyšší než 68 000 Kč. Do tohoto příjmu se započítávaly příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Mezi ně patří například příjem z podnikání, ze zaměstnání nebo nájmu. Důležité je si uvědomit, že do tohoto limitu se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, jako jsou například příjmy z prodeje cenných papírů po uplynutí časového testu, dědictví nebo darů od některých členů rodiny. Prokazují se tyto příjmy "Potvrzením o zdanitelných příjmech fyzické osoby", které manželce vystaví její zaměstnavatel, popřípadě si ho sama vygeneruje z online finančního úřadu. Pokud manželka v daném roce podnikala, dokládá se "Přehled o příjmech a výdajích" nebo "Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob". Sleva na manželku v roce 2022 činila 24 840 Kč za rok, respektive 2 070 Kč měsíčně. Tato sleva se uplatňovala v daňovém přiznání, a to buď jednorázově po skončení roku, nebo formou měsíčních slev z daně u zaměstnavatele.

Uplatnění slevy v daňovém přiznání

Sleva na manželku, oficiálně nazývaná jako daňové zvýhodnění na manželku, je vítanou úlevou pro poplatníky, kteří splňují zákonem stanovené podmínky. Pro rok 2022 platí, že tuto slevu uplatňuje výhradně manžel, jehož manželka s ním sdílí společnou domácnost a jejíž roční příjmy nepřesáhly 68 000 Kč. Mezi tyto příjmy se započítávají hrubé mzdy, příjmy z podnikání, ale i některé sociální dávky, například nemocenská. Důležité je si uvědomit, že do limitu se nezapočítává rodičovský příspěvek. Výše slevy na manželku se odvíjí od výše příjmů manžela a pro rok 2022 činí maximálně 24 840 Kč ročně. Pokud manžel uplatňuje slevu na manželku v daňovém přiznání, nemůže manželka uplatnit slevu na studenta ani slevu na invaliditu. Pro přehlednost je vhodné využít interaktivní kalkulačku na webových stránkách Finanční správy, která vám pomůže s výpočtem. Nezapomeňte si schovat všechny potřebné doklady prokazující příjmy manželky, abyste je v případě potřeby mohli předložit finančnímu úřadu.

Sdílení slevy s manželkou

Sdílení slevy na manželku s manželkou bohužel možné není. Tato sleva, oficiálně nazývaná "sleva na dani na poplatníka, který s ním žije ve společně hospodařící domácnosti", je určena výhradně poplatníkovi, který splňuje zákonem stanovené podmínky. Manželka si uplatňuje slevu na dani sama za sebe, pokud splňuje podmínky pro její přiznání.

Pro rok 2022 platila sleva na manželku ve výši 24 840 Kč ročně, pokud příjmy manželky nepřesáhly 68 000 Kč. Sleva se uplatňovala měsíčně a její výše se odvíjela od výše příjmů manželky. Čím nižší byly příjmy manželky, tím vyšší byla sleva na dani.

Je důležité si uvědomit, že daňové zákony se mohou měnit. Pro aktuální informace o slevě na manželku pro rok 2023 a další roky doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy nebo se obrátit na daňového poradce.

Změny oproti roku 2021

Pro rok 2022 nedošlo u slevy na manželku/manžela k žádným zásadním změnám oproti roku 2021. Stále platí, že si můžete uplatnit slevu na dani z příjmů, pokud váš manžel/manželka splňuje zákonem stanovené podmínky. Výše slevy na manželku/manžela pro rok 2022 zůstává stejná jako v roce 2021, a to 24 840 Kč ročně. Pro uplatnění slevy je i nadále nutné, aby příjem manželky/manžela, na kterého slevu uplatňujete, nepřesáhl za rok 2022 částku 68 000 Kč. V případě, že se příjem vašeho partnera pohybuje v rozmezí 68 001 Kč až 136 004 Kč, můžete využít slevu ve snížené míře.

Kde najít více informací

Pro detailnější informace o slevě na manželku/manžela za rok 2022 a jejích podmínkách se můžete obrátit na následující zdroje:

Finanční správa České republiky: Na webových stránkách Finanční správy najdete aktuální informace o daních, včetně slevy na manželku/manžela. K dispozici jsou zde také formuláře k dani z příjmů fyzických osob a další užitečné dokumenty.

Informační letáky Finanční správy: Finanční správa každoročně vydává informační letáky k dani z příjmů, které obsahují shrnutí důležitých informací, včetně slevy na manželku/manžela. Tyto letáky jsou k dispozici online i v tištěné podobě na finančních úřadech.

Daňová poradna: Pokud máte složitější dotazy ohledně slevy na manželku/manžela, doporučujeme obrátit se na daňového poradce. Ten vám poskytne odborné rady a pomůže vám s vyplněním daňového přiznání.

Zákon o daních z příjmů: Přesné znění zákona o daních z příjmů, včetně paragrafu o slevě na manželku/manžela, najdete na webových stránkách Ministerstva financí ČR nebo v právním informačním systému ASPI.

Pamatujte, že daňové zákony se mohou měnit, proto je důležité ověřovat si aktuální informace.

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Karel Čapek

Tagy: sleva na manželku 2022 | informace o slevě na manželku pro rok 2022