Hamachi Download

Moderních softwarových variant je dnes obrovské množství, nicméně pokud potřebujete propojit v síti dva počítače, pak je ideální zvolit...

viridikid

Viridikid

Viridikid: Inovace, která mění svět dětských produktů

Co je Viridikid? Viridikid je filozofií, která propojuje děti s přírodou a zdravým životním stylem. Vychází z přesvědčení, že kontakt s přírodou je pro zdravý vývoj dítěte zásadní. Podporuje kreativitu, fantazii a učí děti úctě k životnímu prostředí. Typické pro Viridikid je používání přírodních materiálů...